Formulieren
De onderstaande formulieren kunt u opvragen en desgewenst printen:
Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Irma Jongkind
Amersfoort
Praktijkinformatie

Toelichting inname homeopatisch middel

Klachtenformulier NVKH
Heeft u onvrede of een klacht? Neem dan contact op met de beroepsvereniging NVKH. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen.
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Quasir. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg.