WYSIWYG Web Builder
Tarieven
Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Irma Jongkind
Amersfoort
1ste consult:
Vervolgconsult:
Telefonisch consult:
       na 15 minuten:

Vergoeding door de ziektekostenverzekering
De meeste ziektekosten verzekeraars vergoeden een klassiek homeopatische behandeling geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Hierbij wordt dus niet uw eigen risico aangesproken! Of uw verzekering ook de behandeling vergoedt kunt u het beste in uw eigen verzekeringspolis even nakijken. Voorwaarde voor de vergoeding is vaak wel dat de homeopaat lid is van een erkende beroepsvereniging. In mijn geval de NVKH, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (www.nvkh.nl)
95 euro
65 euro
20 euro
40 euro