Tarieven
Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Irma Jongkind
Amersfoort
Consult:
Telefonisch consult:
       na 15 minuten:

Tarieven verlaagd

Aangezien ik gemerkt heb dat mensen geregeld afhaken, omdat ze de behandeling niet kunnen betalen, heb ik besloten om mijn tarieven met ingang van 1 februari 2020 te verlagen. Ik vind dat klassieke homeopathie voor iedereen financieel bereikbaar moet zijn.

Vergoeding door de ziektekostenverzekering


De meeste ziektekosten verzekeraars vergoeden een klassiek homeopatische behandeling geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Hierbij wordt dus niet uw eigen risico aangesproken! Of uw verzekering ook de behandeling vergoedt kunt u het beste in uw eigen verzekeringspolis even nakijken. Voorwaarde voor de vergoeding is vaak wel dat de homeopaat lid is van een erkende beroepsvereniging. In mijn geval de NVKH, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (www.nvkh.nl).
50 euro
20 euro
40 euro